Veľkosklad, distribúcia,AdBlue priamo od výrobcu  [ +421 910 949 649 ]

AdBlue a jeho výhody !

AdBlue - kvapalné aditívum, ktoré využíva technológiu SCR, ktorá sa využíva pri úprave výfukových plynov naftových motorov.

 • pre motory so systémom SCR
 • mimoriadne čistý roztok
 • znižuje škodlivé emisie
 • spĺňa emisné normy Euro 4,5,6
 • nebezpečný výfukový plyn mení
  na neškodný dusík a vodnú paru
 • zlepšuje sa aj spotreba paliva
  a spoľahlivosť
 • skladuje sa v osobitnej nádrži v systéme
 

 

Cena bez DPH  39 €

 

Využitie : na rýchlu skúšku mrazuvzdornosti chladiacich kvapalín (na báze etylén glykol, propylén glykol, resp. G12, G13), kvapaliny do ostrekovača (etanol) či Adblue. Taktiež na kontrolu elektrolytu (kyseliny sírovej) autobatérií.

AdBlue je roztok syntetickej močoviny používaný ako redukčný prostriedok pre technológiu SCR (selektívna katalytická redukcia) v dieselových motoroch. AdBlue sa vstrekuje do katalyzátora, kde sa vplyvom tepla rozloží na oxid uhličitý (CO2) a amoniak (NH3). Amoniak ďalej reaguje s oxidmi dusíka (NOx) obsiahnutými v spalinách nafty a tak sa z výfuku do ovzdušia, namiesto zdraviu nebezpečných NOx, uvoľňuje iba čistý dusík (N) a vodná para (H2O).

ATC (aut. teplotná kompenzácia) : Áno (výsledky meraní nie sú nepriaznivo ovplyvnené pri zmenách teploty prostredia medzi  10 až 30°C). Pri meraniach v chladnejšom prostredí sa odporúča prístroj prekalibrovať.

Kalibrácia : Áno, kalibrovateľný s destilovanou vodou, 2-3 kvapky, jednoduchý proces popísaný v návode, trvajúci 30 sekúnd)

Stupnica 1 : Elektrolyt batérie: 1.100 ~ 1.300 sg. Rozlíšenie 0.01 sg. Presnosť ±0.02 sg.

Stupnica 2 : Propylénglykol: -50 °C ~ -25 °C. Rozlíšenie 1 °C. Presnosť ±2 °C

Stupnica 3 : Etylénglykol: -50 °C ~ -25 °C. Rozlíšenie 1 °C. Presnosť ±2 °C

Stupnica 4 : Kvapalina ostrekovaču : -40 °C ~ 0 °C. Rozlíšenie 1 °C. Presnosť ±2 °C

Stupnica 5 : Adblue 30% - 35%. Rozlíšenie: 0,5%. Presnosť: ±0,5%

Poznámka : Niektoré modely môžu mať stupnicu označenú Sg, niektoré g/cm3 alebo kg/l.

Napájanie : Žiadne. Čisto optický prístroj nevyžadujúci batérie a pod.

Obsah balenia : Refraktometer, šróbováčik pre kalibráciu, 10 pipiet, puzdro na prenášanie, slovenský návod.

Ďalšie informácie : Refraktometre sú pri správnej manipulácii (kalibrácia, skladovanie a ďalšie) presné a prakticky nekazové optické prístroje. Pri prijatí ku nám sú individuálne skontrolované na prípadné mech. poškodenia či základnú funkčnosť. Pri odosielaní dôkladne zabalené a tak chránené proti možným poškodeniam v preprave (Nakoľko poškodenia  spôsobené pádom či rozbitím nemôžu byť predmetom neskoršej reklamácie, zákazníkov prosíme o okamžitú kontrolu výrobku a nahlásenie prípadného poškodenia ihneď po prijatí). Fotografie stupníc môžu byť ilustračné – ale zároveň zodpovedajúce skutočnosti týkajúcej sa typu/označenia, rozsahu, min. dieliku stupnice/stupníc

 

adblue logo     Veľkosklad, distribúcia, AdBlue priamo od výrobcu ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef11246 #160114110244