Veľkosklad, distribúcia,AdBlue priamo od výrobcu  [ +421 910 949 649 ]

AdBlue a jeho výhody !

AdBlue - kvapalné aditívum, ktoré využíva technológiu SCR, ktorá sa využíva pri úprave výfukových plynov naftových motorov.

 • pre motory so systémom SCR
 • mimoriadne čistý roztok
 • znižuje škodlivé emisie
 • spĺňa emisné normy Euro 4,5,6
 • nebezpečný výfukový plyn mení
  na neškodný dusík a vodnú paru
 • zlepšuje sa aj spotreba paliva
  a spoľahlivosť
 • skladuje sa v osobitnej nádrži v systéme

a. Európska legislatíva o emisiách

Európska legislatíva o emisiách sa postupne sprísňuje pre cestné vozidlá i stavebné stroje a poľnohospodársku techniku. Kliknite na jedno zo spojení uvedených nižšie, aby ste si prečítali viac o legislatíve pre vozidlá, o ktoré sa zaujímate.

1a Dopravné vozidlá

Európske normy pre dopravu sa zameriavajú na výrobu čistejších dopravných vozidiel. Tieto normy sú čoraz prísnejšie. Nový súbor noriem bude zavedený v septembri 2014: Euro 6. Euro 6 bude vyžadovať od všetkých vlastníkov vozového parku, aby vybavili svoje kamióny  SCR- systémom so vstrekovanímAdBlue . Povinné emisné normy pre dopravu budú v budúcnosti čoraz náročnejšie. Viacero neeurópskych krajín prijíma normy a ďalšie budú pravdepodobne nasledovať (napr. Brazília v roku 2012). Dopravné vozidlá budú musieť byť čistejšie a budú musieť emitovať menej škodlivých výfukových plynov ako sú NOx a CO2. Európska legislatíva o emisiách je zhrnutá nižšie. Originálne dokumenty nájdete na EUR-lex (európsky).

EURO 6

Euro6 nadobudne platnosť v septembri 2014. Ovplyvní najmä normy pre vozidlá poháňané dieselovými motormi, ktoré si vyžadujú ďalšie zníženie emisií NOx a uhľovodíkov. V dôsledku toho sa systém SCR a AdBlue stanú veľmi dôležitými pre spĺňanie noriem Euro6.

EURO 5 (715/2007/ES)

Euro5 bola zavedená v EÚ v roku 2009. Navrhuje obmedziť nebezpečné emisie z ťažkých nákladných áut (HGV). Väčšina výrobcov úžitkových vozidiel sa uchýlila k  systému selektívnej katalytickej redukcie (SCR)

EURO 4 (98/69/ES, 2002/80/ES)

Euro4 bola zavedená v EÚ v roku 2005. Navrhla ďalšie obmedzenie emisií vozidiel na benzín a naftu.

EURO 3 (98/69/ES)

Euro3 bola zavedená v EÚ v roku 1999. Obmedzila emisie osobných áut s dieselovým motorom. Euro3 tiež zahŕňalo legislatívu pre ťažké nákladné vozidlá.

EURO 1 a 2 (91/441/EHS, 93/59/EHS a 94/12/ES, 96/69/ES)

Euro1 nadobudla účinnosť v roku 1993, keď stanovila emisné normy pre úžitkové vozidlá a ľahké nákladné vozidlá. Bol to začiatok postupného znižovania emisií zo všetkých motorov, aby sa zlepšila kvalita ovzdušia v Európe. Po Euro1 skoro nasledovala Euro2 v roku 1996, ktorá zahrnula legislatívu pre motocykle.

 

2a Stroje a ostatné dopravné zariadenia

Európske normy pre  vozidlá s dieselovými motormi sú rozdelené do štyroch etáp, ktoré ovplyvňujú všetky druhy  motorov pre stroje a zariadenia. Napríklad motory používané v stavebníctve, poľnohospodárstve, vnútrozemských vodných cestách a železničných zariadeniach. Etapy I až III už nadobudli účinnosť a postupne znížili povolené množstvo škodlivých emisií. Posledná etapa (IV) bude zavedená v roku 2014 s prísnejšími obmedzeniami emisií.

Etapy I a II

(1997-2004)

Prvé nariadenia pre dieselové motory určené pre iné ako cestné vozidlá boli zavedené v roku 1997. Tieto etapy ešte nezahŕňali železničné motory, vnútrozemské plavidlá alebo lietadlá.

Etapy III a IV a etapa IV B

Riešenie širšieho sortimentu iných ako cestných vozidiel. Etapy III a IV obsahujú prepracovanejšie a náročnejšie normy. Etapa IV bude zavedená v roku 2014. Tieto emisné normy budú tiež zahŕňať lokomotívy, lietadlá a vnútrozemské lode. Dôsledkom Etapy IV B, ktorá bola zavedená v roku 2011,  bolo že veľkí dodávatelia strojov a dopravných prostriedkov realizovali  technológiu SCR. 

b.  Normy kvality pre AdBlue a močovinu (ISO, DIN)

Normy, ktoré sa týkajú AdBlue a močoviny:

 • ISO 22241-1: Požiadavky na kvalitu
 • ISO 22241-2: Spôsoby testovania
 • ISO/DIS 22241-3: Manipulácia,  doprava a skladovanie
 • ISO/DIS 22241-4: Plniace rozhranie
 • ISO 9001: 2008

Všetky normy ISO možno kúpiť na ISO.org.

Kompletné normy DIN možno kúpiť na DIN.org.

ISO (Medzinárodná organizácia pre normy)

ISO je medzinárodná organizácia, ktorá vytvára normy, aby zabezpečila bezpečnosť spotrebiteľov a zaručila zameniteľnosť, kvalitu a spoľahlivosť.

DIN (Deutsches Institut für Normung)

DIN bol založený na to, aby pomohol štandardizácii výrobkov v Európe. Tento nemecký inštitút zdôrazňuje ekonomické výhody noriem. Hlavným cieľom DIN je pomáhať podnikom a spoločnosti upevňovať, rozvíjať a otvárať regionálne a globálne trhy.

 

 

 

 

adblue logo     Veľkosklad, distribúcia, AdBlue priamo od výrobcu ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef11246 #160114110244