Veľkosklad, distribúcia,AdBlue priamo od výrobcu  [ +421 910 949 649 ]

AdBlue a jeho výhody !

AdBlue - kvapalné aditívum, ktoré využíva technológiu SCR, ktorá sa využíva pri úprave výfukových plynov naftových motorov.

 • pre motory so systémom SCR
 • mimoriadne čistý roztok
 • znižuje škodlivé emisie
 • spĺňa emisné normy Euro 4,5,6
 • nebezpečný výfukový plyn mení
  na neškodný dusík a vodnú paru
 • zlepšuje sa aj spotreba paliva
  a spoľahlivosť
 • skladuje sa v osobitnej nádrži v systéme

Čo je AdBlue?

AdBlue je mimoriadne čistý roztok špeciálne vyvinutý pre dieselové motory so systémom SCR. AdBlue pozostáva najmä z demineralizovanej vody a močoviny. Vstrekuje sa do výfukového plynu, aby sa znížili škodlivé emisie NOx a aby sa splnili emisné normy Euro 4, Euro 5 a Euro 6.

 

Chemické zlúčeniny AdBlue

AdBlue je roztok močoviny v demineralizovanej vode. Spoločnosť GreenChem vyrába AdBlue podľa noriem ISO. Toto zabezpečuje najvyššiu kvalitu AdBlue. AdBlue obsahuje približne 32,5 % močoviny. Je tiež známa ako AUS 32 ((NH2)2CO) Stiahnite si Špecifikácie AdBlue (podľa DIN) pre ďalšie informácie o presnom zložení AdBlue.

Ako AdBlue funguje?

AdBlue znižuje škodlivé emisie pomocou chemickej reakcie. Táto chemická reakcia nastáva, keď je AdBlue vstrekovaný do výfukového plynu vnútri katalyzátora dieselového motora. Nevyčistené výfukové plyny obsahujú oxidy dusíka (NOx), ktoré sú hlavným znečisťovateľom vzduchu. AdBlue sa používa výslovne na znižovanie emisií tejto znečisťujúcej látky.

SCR Technologia

Čo je technológia SCR

AdBlue sa používa v súčinnosti so selektívnou katalytickou redukciou (SCR). Technológia SCR sa používa na znižovanie škodlivých emisií z dieselových motorov a je jediným spôsobom, ako splniť nadchádzajúce normy pre emisie Euro 6 a normy 2010 EPA (Severná Amerika). Väčšina výrobcov vysoko výkonných motorov už zaviedla technológiu SCR.

O technológii SCR

SCR je spoľahlivý spôsob ako dosiahnuť aby váš motor bol šetrnejší voči životnému prostrediu. Po prechode týmto zariadením sa oxidy dusíka (NOx) vo výfukových plynoch pomocou reakcie s roztokom amoniaku alebo močoviny zmenia na molekulárny dusík (N2) a vodu. Prvé systémy SCR boli skonštruované pre priemyselné použitie (v kotloch). Postupne, s rozvojom technológie,  sa systém SCR začal používať v dieselových motoroch v automobilovom priemysle. Zavedenie SCR v kamiónoch a autobusoch prinieslo vynikajúce výsledky. Najnovší vývoj v technológii SCR zahŕňa aplikácie pre dieselové lokomotívy, lode a plynové turbíny, ako aj poľnohospodárske zariadenia, stavebné zariadenia a rafinérie.

SCR a AdBlue

Motory vybavené SCR používajú vodný roztok močoviny AdBlue. Skladuje sa v osobitnej nádrži v systéme. Vstrekuje sa do prúdu výfukových plynov a spolu s nimi postupuje do katalyzátora, kde dôjde k chemickej reakcii. Potenciálne nebezpečný výfukový plyn sa tak mení na neškodný dusík a vodnú paru, všetko vďaka AdBlue.

SCR a AdBlue

Niektoré z mnohých výhod SCR:

 • SCR je optimálnym spôsobom, ako splniť emisné normy Euro 4, 5 a 6.
 • Znečisťujúce látky sa znižujú na úrovne blízke nule bez zníženia výkonu.
 • Zlepšuje sa spotreba paliva a spoľahlivosť.
 • SCR si nevyžaduje dodatočnú cirkuláciu výfukových plynov cez motor, vďaka čomu ostáva chladný a čistý.

Čo je močovina?

Močovina alebo karbamid (NH2CONH2) je chemická zlúčenina, ktorá sa prirodzene vyskytuje v metabolizme cicavcov. Môže sa tiež vyrobiť zo zemného plynu a vzduchu. Močovina hrá veľmi dôležitú úlohu v metabolizme ľudí ako prenášač dusíkového odpadu, najviac je však známa pre jej použitie vo forme hnojiva.

Ako sa vyrába močovina

Priemyselná močovina sa vyrába zo zemného plynu a vzduchu, ktoré sa stlačia pri vysokej teplote (210°C). Nastáva viacero chemických reakcií, výsledkom ktorých je zmes amoniaku, uhličitanu amónneho a močoviny. Táto zmes sa potom dehydratuje, aby sa získala močovina v kryštalickej alebo práškovej forme. Prášok a kryštály sa môžu roztaviť a sformovať do granúl, ktoré sú bežnou formou pre distribúciu močoviny.

 

adblue logo     Veľkosklad, distribúcia, AdBlue priamo od výrobcu ...

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef11246 #160114110244